Sammen med kirkemøtemedlemmene Marianne Brekken, Knut Lundby, Kristine Sandmæl og Anne Berit Evang bestemte hun seg for å mobilere fram mot kirkevalget i 2015: Åpen folkekirke, med innføring av likekjønnet kirkevigsel som flaggsak, ble etablert.