IS-angrepet på den franske presten Jacues Hamel (85) skaper sterke reaksjoner også hos norske muslimer. Derfor har imam Senaid Kobilica samlet en rekke imamer fra ulike trossamfunn for å treffe den katolske Oslo-biskopen Bernt Eidsvig. Også Ingrid Rosendorf Joys, leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, kommer til å delta, samt domprost Anne-May Grasaas fra Oslo domkirke.