I Norge har tilbydere av alternativ behandling ikke lov til å markedsføre seg med at behandlingen virker mot konkrete sykdommer eller lidelser.