KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette. Dette var anbefalningen fra referansegruppe som har drøftet samlivsspørsmålet i KRIK i juni.