Mikrofinansselskapet Kolibri Kapital trenger å bli større for å få driften bærekraftig. Derfor har styret innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling mandag 2. juli, og sendt ut et forslag til hvordan Kolibri kan overta 70,5 prosent av mikrofinansvirksomheten til bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Deler av kjøpet skal finansieres ved at selskapet A/S Skarv går inn med 4,9 millioner kroner og dermed får en eierandel på 14 prosent.