Nyheter

Mikrofinansselskapet Kolibri Kapital trenger å bli større for å få driften bærekraftig. Derfor har styret innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling mandag 2. juli, og sendt ut et forslag til hvordan Kolibri kan overta 70,5 prosent av mikrofinansvirksomheten til bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Deler av kjøpet skal finansieres ved at selskapet A/S Skarv går inn med 4,9 millioner kroner og dermed får en eierandel på 14 prosent.

Denne uka sendte Misjonsalliansen ut en pressemelding om at den ikke vil støtte dette forslaget. Fordi Misjonsalliansen er en av to eiere som har A-aksjer som etter vedtektene gir dem en vetorett i denne typen saker, kan Misjonsalliansen med sin 1,19 prosents eierandel stanse oppkjøpet.

Trist

Åsmund Paulsen, styreleder for Kolibri Kapital, synes situasjonen er «bare trist».