– Norge bruker mye penger på å verne regnskog i sør og det er bra, men det er enda mer karbon lagret i vår hjemlige skog. Sett i det perspektivet er det veldig rart at regjeringen nå sier at vi skal trekke oss ut av det internasjonale samarbeidet om å verne skogene her i nord, sier Trude Myhre i Verdens Naturfond (WWF).