«Jeg er kristen! Og jeg tror på bønn! Og jeg tror at det nytter! Og det sårer meg at du sier til meg at den tiden jeg bruker på å vende meg til Herren, er nytteløs. Det sårer meg at du bruker så mye energi på å hindre meg i å gjøre noe.»