– Hovedinntrykket av medias dekning av Kristen-Norge, er at den er ikke-eksisterende. Kristendom er i det store og det hele et ignorert felt, sier forsker Hilde Kristin Dahlstrøm.