Nyheter

I enden av sporet på den gamle togstasjonen på Spikkestad i Røyen kommune ruver en moderne murbygning. På den siden som vender ut mot torget henger et stort kors og inni veggen øverst til høyre en enorm kirkeklokke.

Nytenkende

Aldri før har kirkeklokker ringt på Spikkestad. Denne helgen blir den første, og med det åpnes Teglen Spikkestad kirke- og kultursenter. I én og samme etasje skal det her være kirkerom, livssynsnøytralt seremonirom og kulturscene.

– Vi synes dette er et eksempel på hvordan man fra kirkelig side må tenke litt nytt. Kirken må ta sin plass og vise at vi vil være der for folket, og ikke bare være en særreligiøs institusjon som bryr seg om seg selv, sier sokneprest Rolf Erik Hanisch.