– Om endringene kommer som de er foreslått nå, åpnes veien til en ny måte å se på menneskets liv og verdi, der den moderne teknologi vil overstyre etiske og moralske grunnlag ved menneskets natur, sier Valdemaras Lisovskis, prest i Den katolske kirke og ekspert på moralteologi.