På Unge Høyres landsmøte i helgen ble det gjort en rekke liberale vedtak som ja til aktiv dødshjelp, altruistisk surrogati, opphevelse av spillmonopolet, ja til kjøp og salg av sex, legalisering av lettere narkotiske stoffer og liberalisering av lovgivningen rundt alkohol og tobakk. AUF reagerer kraftig på det de omtaler som nye, liberalistiske takter fra Unge Høyre hvor de skyver enkeltmenneskets frihet foran seg.