I kjølvannet av oppslag og informasjon om at barn i Norge eksponeres for porno, skremmende nyheter og voldelig innhold på nett, fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag fra Stortinget å utforme veilederen som nå er klar til godkjenning hos Kunnskapsdepartementet.