I en presisering av Kunnskapsdepartementets (KD) «Veiledning om organisering av elevene» gjøres det vanskeligere å gjennomføre kjønnsdelt svømmeundervisning. I den nye veiledningen står det at hovedregelen er at elevene til vanlig ikke skal deles i grupper eller kjønn, og at «denne skal tolkes strengt». Senest i januar skrev Adresseavisen at Huseby Skole i Trondheim bestemte seg for å kjønnsdele svømmeundervisningen for 8. og 9. trinn.