– Credo vil opphøre som medlemsblad slik vi kjenner det i dag, sier daglig leder i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde.