Nyhet

– At folk har gått her i lange tider er vakkert å tenke på, og føles hellig selv om man ikke tror. Jeg følte jeg gjorde noe av det samme som dem, men i stedet for å berge meg selv ville jeg redde naturen, og dermed oss alle, sier skogbiolog Trude Myhre.

Tidligere i september nådde hun målet i Trondheim på sin vandring som «skogpilegrim». Myhre jobber til daglig i WWF Verdens naturfond og ville rette søkelyset på skogvern i Norge ved å gå Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. I dag er 3 prosent av norsk skog vernet, og Stortinget har som mål å øke tallet til 10 prosent.

På turen gikk Myhre innom ulike skogområder, både vernede skoger, ødelagte skoger, og skoger som WWF mener bør vernes.

Men Myhre er ikke den eneste som bruker denne historiske veien til å fremme en sak eller i markedsføring. Både historielag, idrettslag, og organisasjoner knytter seg til pilegrimsleder og -sentra, og deltar i aktiviteter. Kommuner og turistnæringen bruker pilegrimsleden til å fremme sine lokalmiljø og øke frilufslivet i befolkningen.