Fra 90-tallet og utover har det vært uro og skepsis omkring Oase-profilen, blant annet på grunn av deres valg av utenlandske gjestetalere.