Den danske soknepresten Peter Nejsum har utarbeidet et utkast til et skilsmisseritual for den danske folkekirken. Vårt Land har spurt norske biskoper og prester om hva de tenker om et lignende ritual i Den norske kirke.