Denne saken er skrevet av Ester Nordland – ester.nordland@dagsavisen.no