– Folkefinansiering er en god tjeneste for Facebook å ha, men den skaper ikke et bedre omdømme for samfunnsansvar. «It's business», sier Peggy Simcic Brønn, professor ved Handelshøyskolen BI.