Velkommen til er Lagets alternativ til fadderukene som tilbys nye studenter.