– Jeg er skuffet over at de henter fram pietistisk inspirerte tanker om at personlig kristne er de som leser Bibelen regelmessig og går i kirken. Perspektivet på hvem som bygger en bedre by og en livskraftig kirke, blir for snevert.