Nyhet

Kirkens Bymisjons Brosteinspris for 2017 går til «De skamløse jentene»: Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour. «De skamløse jentene» skrev høsten 2017 boken «Skamløs», som forteller om negativ sosial kontroll og skamkultur i muslimske miljøer. Jentene ønsker å være forbilder for en ny generasjon kvinner med minoritets-
bakgrunn.

Første kirkelige pris

– Vi er opptatt av å sette søkelys på den uheldige blandingen av tro og makt, som også gjør seg gjeldende i kristne miljøer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

I Kirkens Bymisjon sin begrunnelse skriver de: «Som kirkelig organisasjon vet vi at det ‘De skamløse jentene’ peker på også gjelder i kirkelige miljøer. De viser hvor tett kultur, religion og verdier henger sammen, og hvor krevende det kan være å ivareta sin personlige frihet i dette».