I dag og i morgen er biskopene samlet til Bispemøtet. En av sakene som skal diskuteres er hvordan Den norske kirke (DNK) skal forholde seg til ansatte som melder seg ut av kirken, men samtidig ønsker å fortsette i jobben.