Fylkesutdanningssjef meiner slik opplæring av lærarar er viktig; slik kan ein oppdage elevar i ­faresona.