– Vi er stolte over det vi har fått til, men vi kan ikke hvile på våre laurbær. Vi ser at vi har potensial til å oppnå enda bedre resultater enn vi gjør i dag, og da må vi jobbe for det. Dette er en utfordring misjonsorganisasjonene må ta innover seg, sier generalsekretær Jørn Lemvik i Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd).