I arbeidet med å få opp returer av enslige mindreårige med endelig avslag, vil Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomføre «målrettet informasjon til omsorgspersoner» i hjemlandene. UDI skal også øke bruken av det de kaller «retursamtaler», og de vurderer å gi mindreårige «kontantytelser».