LUND, SVERIGE: Lederen for verdens desidert største kirkesamfunn vil være med på å feire minnet om den protesterende munken, og markere forsoning og nytt kirkelig fellesskap. Noen katolikker mener imidlertid at «Martin Luther skal verken beundres, feires eller etterlignes av katolikker: Luther spydde ut kjettersk gift.»