– Oslo er annerledes enn resten av landet på tros- og livssynsfeltet. Vi har flere muslimer, flere trossamfunn utenfor Den norske kirke og flere uten noen trostilhørighet her enn noen andre steder i landet, sier Rina Mariann Hansen, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet, og representerer Arbeidepartiet i Oslo byråd.