– Jeg opplever at denne uttalelsen går rett inn i partipolitikken, sa Beate Husa, som er KrF-politiker i tillegg til å representere Bjørgvin bispedømme i Kirkemøtet.