– Det er veldig lett å fremheve unge kvinner når det passer seg best å gjøre det. Men det er ikke like lett å gi de unge kvinnene innflytelsen, makten og posisjonene det er viktig at de er i, sier Inger Lise Hansen, tidligere nestleder i KrF, og leder av ungdomspartiet.