Det er i første omgang snakk om å forske på ekstreme holdninger i høyreekstreme, kristne miljøer – ikke handlinger.