Nyhet

– Jeg håper vi kan skape en ordning som skaffer oss de gode biskopene, og at målet ikke blir å hindre at vi får biskop Trump, sa Gard Sandaker-Nielsen da Åpen folkekirke inviterte til diskusjon om ny ordning for utpeking av biskoper.

I september ble Kari Veiteberg utpekt til ny biskop i Oslo. Den offentlige interessen var så stor at Dagsrevyen sendte direkte, og Veiteberg ble portrettintervjua i Klassekampen. Dette viser at bispevalget ikke bare er viktig for kirken, men for samfunnet, påpeker kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum. Hun har sjøl vært med på mange bispetilsettinger.

– Det har vært de sakene der temperaturen har vært høyest, og der de sterke følelsene og meningene kommer til uttrykk. Det sier noe om alvoret og betydningen av bispetilsettingene, sier Raaum.

Ny ordning