– Vi må endre disse taushetspliktsbestemmelsene. Det er i ­alles interesse å få orden på dette. Jeg vil ta denne problemstillingen opp med regjeringen, sier tidligere barneminister for Frp, Solveig Horne.