Etter at det politiske Norge på kort tid nærmest har snudd 180 grader i ruspolitikken, ligger det an til at en av de siste, politiske skansene for en restriktiv ruspolitikk også kan stå for fall (se faktaboks). Rus ligger nemlig an til å bli en av de store sakene når KrFs ungdomsparti samles til landsmøte 21.-23. september.