Den grønne livsstilen brer om seg i Hurdal kommune. Kommunen vedtok i fjor å være klimanøytral i 2025, og huser også en stor 
økolandsby som holder til 
på en gammel prestegård.