HL-senteret følger opp rapporten «Antisemittisme i Norge?» fra 2012. Få av dem som deltok den gangen, hadde minoritetsbakgrunn. Oppfølgeren vil, i tillegg til å følge opp funnene fra 2012, kartlegge holdninger minoriteter i Norge har til hverandre – først og fremst jøder og muslimer.