– Jeg synes det er mye ved OL som står i skrap kontrast til de verdier vi som kirke ønsker å fremme. Når vi vet hvor omstridt OL har utviklet seg til å bli, ikke minst den kritikken som kommer fra flere menneskerettighetsorganisasjoner om hvordan OL arrangeres i land med korrupsjon og grove menneskerettighetsbrudd, så ønsker jeg en refleksjon om hvorfor Sjømannskirken tilsynelatende helt ukritisk er med på å hause opp et slikt arrangement.