I forslag til Statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen et tilskudd til Sjømannskirken på 86,1 millioner kroner. Dette innebærer en prisjustert videreføring av tilskuddet som ble fremforhandlet av regjeringen, KrF og Venstre for ett år siden. I fjorårets reviderte budsjett fikk Sjømannskirken derfor en påplussing på 2,5 millioner kroner i forhold til det regjeringen hadde foreslått.