I dag ble tvillingene Rasmus Rustad og Rosemarie Rustad Sakston ordinert i Ringebu stavkirke. Selve ordinasjonen ble foretatt av biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme.