– Det er viktig å vise at man bryr seg, sier Elisabeth Ege, direktør for Akan kompetansesenter.