– Jeg har prinsipielt ingen problemer med å sitte i regjering med Kristelig Folkeparti.