– Det nytter ikke med festtaler når realiteten er at mennesker opplever at de ikke får tilfredsstilt sitt åndelige behov. Jeg er skuffet over at man ikke vil konkretisere dette i reell politikk, sier leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti (KrF).