– Jeg får stadig henvendelser fra sikher som synes det er merkelig at de i dagens digitale verden blir bedt om å ta av seg turbanen sin på passkontoret, sier Sumeet Singh. Han er leder av sikhenes ungdomsforening, og representerer Norges sikher i Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL).