Nyhet

– Jeg får stadig henvendelser fra sikher som synes det er merkelig at de i dagens digitale verden blir bedt om å ta av seg turbanen sin på passkontoret, sier Sumeet Singh. Han er leder av sikhenes ungdomsforening, og representerer Norges sikher i Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL).

I likhet med andre som av ­religiøse årsaker dekker til ørene sine, rammes de av passforskriften som kom på plass i 2014. Da den ble innført droppet Justis­departementet å innhente ­høringssvar fra berørte parter.

Åndelig betydning

I dagens passforskrift heter at «begge ørene skal være synlige». Årsaken til dette kravet er for å kunne foreta en sikker identifisering av passinnehaveren.