– Det er korttenkt av Betanien å si opp begge sine prester, sier spesialprest i Borg bispedømme Tor Ivar Torgauten.