– Skal dagens forbud mot sexkjøp ha en reell betydning, må også forsøk på sexkjøp bli straffbart. I dag kan politiet først ta sexkjøper under akten, sier Ingeborg A. Fjeldstad til Vårt Land. Hun er fagrådgiver i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).