Forrige uke fikk elevene ved Slemdal skole i Oslo en lapp om at de må ha foreldrenes tillatelse for å gå rundt juletreet, skriver Nettavisen. Rektor Vegard Kjesbu tolker paragraf 2-3a i Opplæringsloven dit hen «at enkelte kan oppfatte det å gå rundt juletreet som utøvelse av religion».