Nyheter

Lederen for Norges Kristelige Studentforbund Ingvild Yrke foreslår i Klassekampen at de såkalte andredagene – andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag – byttes ut med eksempelvis den internasjonale kvinnedagen 8. mars, Verdens miljødag og de muslimske høytidene id al-fitr eller id al-adha.

Hun begrunner forslaget ut fra en kristen nestekjærlighetstanke, hvor den kristne majoriteten er forpliktet til å kjempe de svakes sak.

– Morsomt

Organisasjonssekretær i Kvinnefronten, Nora Uvsbakk, blir lattermild når hun hører forslaget.