– For pinsevenner er det ingen forskjell på å forkynne evangeliet og å drive diakonalt arbeid, fordi man tenker at evangeliet i seg selv har evne til å forandre mennesker, sier Karl Inge Tangen, forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi i Oslo.