Nyhet

– For pinsevenner er det ingen forskjell på å forkynne evangeliet og å drive diakonalt arbeid, fordi man tenker at evangeliet i seg selv har evne til å forandre mennesker, sier Karl Inge Tangen, forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi i Oslo.

I dag pågår fortsatt LED-konferansen på Oslofjord Convention Center i Vestfold, der pastorer og ledere for hele Pinsebevegelsen samles for åndelig inspirasjon og påfyll.

Temaet for årets konferanse er «Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse». Samlingene har titler som «Kom og se meg», «Kom og vær med meg» og «Kom å bli i meg».

‘Enormt viktig’