Hvem skal styre Den norske kirke de neste fire årene? Frem til kirkevalget 8. og 9. september presenterer vi den øverste kandidaten på hver av listene til bispedømmeråd og kirkemøte.