– Det er den alvorligste anklagen mot Gud og er et alvorlig ankepunkt i troen og for religionsfilosofien, sier Espen Dahl, professor i systematisk teologi ved Universitetet i Tromsø.